ซิโนฟาร์ม เข้าไทยเพิ่มอีก 1 ล้านโดส คอหวยแห่ส่องเลขเที่ยวบิน!

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2564 รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณี
ยภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”
จำนวน 1 ล้านโดส น้ำหนักรวม 33.39 ตัน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน มายังประเทศไทย จำนวน 2 เที่ยวบิน โดยมาถึง
กรุงเทพฯ ที่อาคารขนถ่ายสินค้า การบินไทย เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

 

ทั้งนี้ได้แก่ เที่ยวบินพิเศษขนส่งวัคซีน เที่ยวบินที่ ทีจี 8669 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์
บัส A350-900 ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 05.41 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง
กรุงเทพฯ เวลา 09.13 น. และเที่ยวบินขนส่งสินค้า (Cargo) เที่ยวบินที่ ทีจี 675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ทำการบิน
ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา
06.48 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.28 น.

 

 

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างครบวงจร รวมถึงอุปกรณ์บริการภาคพื้นเพื่อสนับสนุนเที่ยวบินขนส่ง
วัคซีน และพื้นที่คลังสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่ ที่มีความสะดวกในการส่งมอบวัคซีน โดยบุคลากรยังมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการขนส่งและดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ และได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GDP (Good Distribution Practice) ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

 

 

ติดตาม Facebook : https://www.facebook.com/Lottorythai888

ข่าวเพิ่มเติม…
ละสังขารแล้ว! “ตุ๊ปู่หล้า” เจ้าอาวาสวัดพันเชิง สิริอายุ 97 พรรษา 73 ศิษย์แห่อาลัย
วัดดังฝั่งธน ทุบเมรุใช้งานมากว่า 25 ปี ต้องสร้างใหม่ หลังเผาศพโควิดจนเตาระเบิด!
นิดหน่อย เจ้าแม่ใบ้หวยคนใหม่! นับถือพญานาคให้โชคถูกหวยกันมาแล้ว 11 งวดติด

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของ ข่าวหวย